Emülsiyon (Boryağ) Bakım Cihazı - Harici Yağ Ayrıştırma

İngiltere’de yerleşik Environmental Technologies Ltd firmasının üretimi olan CARDEV marka seyyar cihaz ile emülsiyon yağına (boryağ) karışan harici yağları (hidrolik- kızak v.b.) ayrıştırmak mümkündür.

CARDEV C 700B Harici yağ ayrıştırma cihazı ( Coalescer ) CARDEV C 700B cihazı, metal işleme tezgahlarında soğutma amacıyla kullanılan emülsiyon yağına (boryağ) karışan ve depo yüzeyinde birikerek bakteri, kötü koku oluşmasına neden olan harici yağları (hidrolik, kızak yağı v.b.) ayrıştırmakta ve yağın ilk dolum sırasındaki temizliğine ulaşmasını sağlayarak kullanım süresini ve performansını arttırmaktadır. Cihaz üzerindeki monopump (düşük basınçlı, yüksek toleranslı, uzun ömürlü) marifetiyle emilen kirli emülsiyon yağı (boryağ) ön filtreden geçirilmekte ve depoya basılmaktadır. Pompa, boşken emiş kapasitesi 5 metredir, hava yapmaz, su ile havayı birlikte de çekebilir.

Depoya aktarılan kirli sıvının içerisindeki harici yağlar, depoda bulunan plastik türevi elemanlar üzerinde toplanamayarak yüzeye çıkmaktadır. Yüzeye çıkan yağlar elektrik motorlu döner teker vasıtasıyla sıyrılarak cihaz üzerindeki atık yağ deposuna aktarılmaktadır. Bu arada harici yağlardan ayrışmış temiz emülsiyon, cihaz ana deposunun altından tezgaha sürekli geri verilmektedir. Herhangi bir sarf malzemesi kullanılmamaktadır. Cihaz sırayla tüm tezgahlarda kullanılarak tüm fabrikaya hizmet verecek kapasitededir.

  • Harici yağ ayrıştıran disk sıyırıcı (cihaz üzerinde)

  • Tezgah deposundan kirli emülsiyon yağı emiş

    ve temiz yağ dönüşü