Emülsiyon Yağ Geri Kazanım

İngiltere’de yerleşik Environmental Technologies Ltd firmasının üretimi olan CARDEV emülsiyon yağ geri kazanım sistemi (Coolant Cleaning Station CCS), tezgahta kullanılırken kızak, hidrolik v.b harici yağlarla ve metal talaşı ile kirlenmiş veya metal talaşından süzülmüş kirli emülsiyon yağının geri kazanılarak tekrar tekrar kullanılmasına imkan sağlar. Talaşlardan sızan, tezgah deposundan alınan ve çeşitli nedenlerle toplanan emülsiyon yağları arındırma, temizlenme, bakteri öldürme ve konsantrasyon tamamlama (opsiyon) işlemine tabii tutularak geri kazanılır, ekonomi sağlanır.

Bu ünite, 5-6 saatte 500 lt kirli emülsiyon sıvısını elden geçirme kapasitesine sahiptir. Tamamen paslanmaz çelik olan 500 litre kapasiteli tank ve iki adet plastik IBC depodan oluşmaktadır. Kirli emülsiyon yağı birinci IBC depoya kullanıcı tarafından doldurulur. Dolum sırasında emülsiyon sıvısı 300 µm nylon mesh filitreden geçirilerek kaba partikül ayrıştırılması yapılır. Şaltere basıldığında Pompa marifetiyle kirli yağ IBC içinden alınarak paslanmaz çelik Tanka aktarılır. Bu aktarma sırasında emülsiyon sıvısını 100 µm filitreden geçirilir.

Tank dolduğunda aynı pompa ile tank yüzeyinden emiş yapılarak emülsiyon yağı içindeki harici yağlar ayrıştırılır. Harici yağ ayrıştırma bölümünde sıyırıcı disk vardır ve emülsiyon yağından ayrılan harici yağlar yüzeye çıkarak sıyırıcı disk marifetiyle atık yağ bölümüne aktarılır. Harici yağ ayrıştırması çok verimlidir.

Harici yağ ayrıştırma işlemi tamamlandıktan sonra Tank içine hava ile ozon gazı enjekte edilmeye başlanır. Ozon gazı bakterilerin ölmesini sağlar. Bu işlemin süresi ayarlanabilir. Süre dolumunda ikinci pompa Tank içindeki emülsiyon sıvısını ikinci IBC depoya aktarır ve burada 15µm partikül filitrasyonu yapılmaya başlar. IBC tank içindeki sıvı seviyesi uygun olduğu sürece partikül filitrasyonu yapılmaya devam eder. IBC’den temizlenmiş soğutma sıvısını almadan önce gerek konsantrasyonun oluşturulması gerekse yeni etkin madde ilavesi için opsiyonel olarak yeni emülsiyon yağı ile karıştırılması önerilir. Yeni emülsiyon karışımı ile harmanlanan temizlenmiş emülsiyon yağı içinde hızlı bakteri oluşmasına engel olunur. Bu maksatla kullanılmak üzere CARDEV Emülsiyon Yağı Hazırlama (Coolant Mixing Station CMS) ürünümüzü öneririz. Bu işlem sonunda tezgahlara yenilenmiş emülsiyon yağ ilavesi gönül rahatlığı ile yapılır. Atık emülsiyon yağı azaltılır, kullanım süresi uzatılır, kazanç elde edilir.