Emülsiyon Bertaraf Sistemleri

İngiltere’de yerleşik Environmental Technologies Ltd firmasının üretimi olan CARDEV emülsiyon yağ bertaraf-ayrıştırma sistemi (Coolant Disposal Unit CDU), artık kullanılmaz hale gelmiş, atık emülsiyon yağı ve yağ alma banyo (parça yıkama) sıvılarını atık yağ ve atık su halinde ayrıştıracak sistemdir. CDU sisteminden çıkan atık su (permeate) daha az deterjan katarak tekrar yağ alma banyo sıvısı olarak kullanılabilir veya evsel atık tesisinde çok az maliyetle arıtma yapılarak deşarj edilebilir. Torba tipi, temizlenebilir ön filitreden geçirilerek sistem deposuna manuel doldurulan kirli emülsiyon sıvısı olası partiküllerinden ayrıştırılır.

Depodaki kirli emülsiyon sıvısı üst seviyeden pompa marifetiyle emilir, içindeki emülsiye olamamış harici yağlar ayrıştırılır. Otomatik olarak harici yağ ayrıştırılması devam ederken biryandan da emülsiyon sıvısı başka pompa marifetiyle membrenlere basılır. Membrendeki kılcal deliklerden sadece su moleküller dışarı çıkar ve daha kalın molekülleri olan yağ tekrar ünitenin deposuna döner.

İşlenmekte olan emülsiyon sıvı miktarı cihaz deposunda %15 oranına indiğinde sistem otomatik durur. Dolum yapılan su bazlı kirli emülsiyon atık miktarı %85 oranında azaltılmıştır. İlk doldurulan hacmin %15’i atık yağ olarak bertaraf edilecektir. Hiçbir sarf malzeme kullanılmaz. 70 ton/yıl - 2000 ton/yıl kapasiteli modeller mevcuttur.